[CP_CALCULATED_FIELDS id=“6″]

CE   Certmedica International GmbH, Magnolienweg 17, D-63741 Aschaffenburg

Вашият базов ежедневен разход на калории (средни стойности) се определя по следната формула на Харис/Бенедикт (в kcal):

Базови енергийни нужди при мъжете:

66,5 + (13,7 x теглото в кг) + (5,0 x височина в см) – (6,8 x възраст в години)

Базови енергийни нужди при жените:

655 + (9,6 x теглото в кг) + (1,8 x височина в см) – (4,7 x възраст в години)

Когато се вземе под внимание и физическата Ви активност, общият Ви разход на калории на ден се изчислява по следния начин: резултатът от формулата на Хари/Бенедикт за базови енергийни нужди се умножава с Факторът Ви на активност (виж таблицата).

Вид активност Фактор
Много ниска активност 1,2
Нормална активност 1.4
Умерена активност 1.6
Висока активност 1.8
Много висока активност 2.0

BACK

Welcome!

This is popup preview that you can fill with any content you want.

The plugin include some shortcodes, you can read more about them at the bottom of this page. The main 3 sections to configure the popup are:

Appearance: Where you edit the look and feel of the popup.
Display Rules: Here you choose on which page to display the popup (Set to all by default)
Display options: Some important settings about the plugin, being the more important trigger action.