[CP_CALCULATED_FIELDS id=“6″]

CE   Certmedica International GmbH, Magnolienweg 17, D-63741 Aschaffenburg

Вашият базов ежедневен разход на калории (средни стойности) се определя по следната формула на Харис/Бенедикт (в kcal):

Базови енергийни нужди при мъжете:

66,5 + (13,7 x теглото в кг) + (5,0 x височина в см) – (6,8 x възраст в години)

Базови енергийни нужди при жените:

655 + (9,6 x теглото в кг) + (1,8 x височина в см) – (4,7 x възраст в години)

Когато се вземе под внимание и физическата Ви активност, общият Ви разход на калории на ден се изчислява по следния начин: резултатът от формулата на Хари/Бенедикт за базови енергийни нужди се умножава с Факторът Ви на активност (виж таблицата).

Вид активност Фактор
Много ниска активност 1,2
Нормална активност 1.4
Умерена активност 1.6
Висока активност 1.8
Много висока активност 2.0

BACK